GDPR-Driver anvender procesværktøjet ChangeDriver som teknologisk platform. ChangeDriver anvendes i en lang række store virksomheder og organisationer til styring af forretningsprocesser og IT-processer, herunder systemdokumentationer og sikring af complianceoverholdelse.

Anvendelsen af ChangeDriver som teknologisk platform betyder at løsningen ikke er en ”dokumentbaseret løsning”, hvor opgaven med at holde alle dokumenter, krydsreferencer og diagrammer indbyrdes konsistente kan synes håbløs, men derimod en databasedrevet løsning, der sikrer konsistensen hver gang rapporter og diagrammer dannes.

Redaktøren skal have Microsoft Internet Explorer (version 11) samt Microsoft Word og Microsoft Visio installeret på sin PC i version 2013 eller 2016.

Der stilles ikke specifikke krav til øvrige brugeres udstyr, hvor publikationer kan læses fra vilkårlige standardbrowsere.