Projekter baseret på GDPR-Driver kan gennemføres internt med udgangspunkt i de indbyggede templates.

Afhængig af organisationen størrelse, vil det dog ofte være hensigtsmæssigt at inddrage eksterne specialistkompetencer i projektgennemførelsen.

Vi bistår gerne med selve projektgennemførelsen, men for de specifikke juridiske- og IT-tekniske spørgsmål der måtte opstå, anbefalet vi, at organisationens normale  specialister og samarbejdspartnere konsulteres.

Undervejs i projektet sikrer de indbyggede samarbejdsfaciliteter med feedback på hver enkelt beskrivelse, at projekter med mange deltagere kan gennemføres sikkert, effektivt og veldokumenteret.