GDPR-Driver sikrer en effektiv projektgennemførelse, idet projektet guides igennem processen og dermed hurtigt kan komme i gang og vise synlige resultater.

getting_started

Idet alle data og diagrammer lagres i struktureret form i en database, understøttes en konsistent beskrivelse ligesom brugen af GDPR-Driver betyder at værdien af projektinvesteringen bevares idet dokumentation kan sammenstilles på nye måder og udbygges i andre projekter inden for andre områder efterfølgende.

Projekter gennemføres struktureret og effektivt med en styret dialog med projektdeltagerne.

Hvis organisationen anvender flere sprog i organisationen, kan beskrivelserne udarbejdes på flere sprog uden at skulle vedligeholde flere sæt af dokumenter og diagrammer. 

GDPR-Driver kan leveres med forordningen og strukturen på Dansk, Engelsk, Tysk, Fransk, Finsk og Svensk, men vil kunne leveres med yderligere europæiske sprog hvis der er behov for dette.

.                                 open_page